Top 10

Top 10

1. UN DÍA CO HOMO ANTECESOR.

2. EXCAVACIÓN NO XACEMENTO ‘GRAN DOLINA’.

3. FRENTE A FRENTE CO NOSO ANTEPASADO.

4. O BIFAZ ‘EXCALIBUR’.

5. ARQUITECTURA TRANSPARENTE: LUZ E PAISAXE.

6. O MUSEO MIRA Á CIUDADE.

7. DA EXCAVACIÓN AO LABORATORIO.

8. O HOMO HEIDELBERGENSIS ‘MIGUELÓN’

9. A PELVIS ‘ELVIS’ E O CRÁNEO 5 ‘MIGUELÓN’ (HOMO HEIDELBERGENSIS).

10. O BEAGLE, BERGANTÍN NO QUE VIAXOU DARWIN.